Χρόνης Μπότσογλου 1941

Διαστάσεις: 
Χαρακτικό ,έργο 38 χ 38 (Κέντρο Χαρακτικής) 8/20. Τζάμι UV
Τεχνική: 
Κατασκευή
Περισσότερα έργα εδώ :