Νίκος Χατζηκυριάκος- Γκίκας (1906 - 1994)

Διαστάσεις: 
Λιθογραφία 222 / 240 ,έργο 42 χ 60
Τεχνική: 
Κατασκευή
Περισσότερα έργα εδώ :