Πεταλίδου Χριστίνα

Διαστάσεις: 
Πίνακας 60 χ 120 (3 χ 40 χ 60) με πλάτη 73 χ 137
Τεχνική: 
Κατασκευή
Τιμή: 
450,00 από 650,00
Περισσότερα έργα εδώ :