Κωνσταντίνος Ανδρέου (1917 - 2007)

Διαστάσεις: 
Χαρακτικό έργο 47 χ 59 (Κέντρο Χαρακτικής) Ε.Α 2/4 Τζάμι UV
Τεχνική: 
Κατασκευή
Περισσότερα έργα εδώ :