ΚΑΝ-1815Β

κατηγορία: 
Yλικό: 
Καμβάς,μικτή τεχνική.
Διαστασεις: 
80 x 120 εκ.
Τιμή: 
87,00