Εγγύηση-Επιστροφές

Όλοι οι πίνακες ζωγραφικής είναι μοναδικοί και συνοδεύονται από πιστοποιητικό γνησιότητας.

Όλοι οι πελάτες του botis.gr επωφελούνται από την εγγύηση του κατασκευαστή των προϊόντων που προμηθεύουν το Botis.gr

Σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 10 του ν. 2251/94, σε κάθε σύμβαση από απόσταση ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε, αζημίως και χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώσει το λόγο για τον οποίο επιθυμεί την επιστροφή των προϊόντων, υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: Η επιστροφή θα πρέπει να γίνει το αργότερο εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που παρέλαβε τα προϊόντα.

Στην περίπτωση αυτή σας επιβαρύνει μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων.

Το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται στην ίδια κατάσταση στην οποία το παρέλαβε (as new), χωρίς δηλαδή να έχει αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία του, όπως ακριβώς πριν την πώλησή του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (xαρτόνια, νάιλον, κουτί, κλπ).

Για να γίνει δεκτή η επιστροφή θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο) από το πρόσωπο που αρχικά αγόρασε το προϊόν και του οποίου τα στοιχεία αποτυπώνονται στο παραστατικό αποστολής αγοράς.

Μόνο σε περίπτωση που τα προϊόντα που θα παραγγελθούν είτε μέσω διαδικτύου είτε μέσω καταστήματος είναι Create,Built-To-Order (παραγγελία μη υφιστάμενου προϊόντος που επιθυμεί ο πελάτης και όχι τα υπάρχοντα της εταιρίας, αυτό δεν μπορεί να επιστραφεί).