Αναδρομική έκθεση ζωγραφικής της Χάρις Τσεκούρα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - PRESS RELEASE - COMMUNIQUE DE PRESSE

GR: Αναδρομική έκθεση ζωγραφικής της Χάρις Τσεκούρα διοργανώνει η αίθουσα τέχνης BotisArt.
Στην έκθεση θα παρουσιαστούν έργα ζωγραφικής της εικαστικού από το 1990 μέχρι σήμερα με αναφορά σε τρεις ενότητες. ‘’ Μυθολογία’’ – ‘’Πλοία νοητής φυγής ‘’ – ‘’Αντιγόνη’’
Αρχαίοι ελληνικοί μύθοι…. Η πρώτη ύλη της ποίησης, της μουσικής του θεάτρου και της ζωγραφικής. Θα σταθούμε μπροστά στις εννέα μούσες ,προστάτιδες των τεχνών και των επιστημών ,στο κήπο της φαντασίας και του μυστηρίου που ενώνει το παρελθόν με το μέλλον. Τα σώματα υπάρχουν περισσότερο για να μεταφέρουν στο πρόσωπο την εσωτερική δόνηση. Ο έρωτας παρών-απών διαπνέει τη ζωγραφική της Χάρις Τσεκούρα.
Γινόμαστε συνταξιδευτές στα ‘’πλοία νοητής φυγής’’ , με τα φωτεινά της χρώματα μοιραζόμαστε την θετική πλευρά της ζωής. Η ανάληψη-χρωματική και όχι μόνον κερδίζεται με φιγούρες ανθρώπων ,μπαλαρίνες και ακροβάτιδες που σκαρφαλώνουν, στροβιλίζουν και ισορροπούν ανάμεσα σε αναγεννησιακά σύννεφα.
Βλέποντας την ‘’Αντιγόνη’’ της δυναμικής σε εικαστική γραφής δημιουργού, αποκτάς μια νεοσύστατη όσο και χαρισματική εμπειρία : Να μπορείς να αδράξεις την ίδια την ψυχή της μες’ από την αισθησιακή χυμώδη σάρκα της γυναικείας μορφής που η καλλιτέχνιδα προσδιόρισε ως ‘’ Αντιγόνη’’.

Διάρκεια έκθεσης από 10 μέχρι 26 Αυγούστου
Ώρες λειτουργίας καθημερινά 11:00-14:00 & 18:00-22:00

EN: BotisArt art gallery organizes retrospective painting exhibition by Charis Tsekoura. During the exhibition, the creator’s work from 1990 till today will be presented with reference to three topic categories: ‘Mythology’ – ‘Vessels of imaginary fugue’ – ‘Antigone’.
Ancient Greek myths…. The raw material of poetry, theatre and painting music, will lead us before the nine muses, guardians of the arts and sciences, in the garden of the imagination and mystery that links the past with the future. The body exists only to transfer the interior vibration to the face. The alternate presence of love determines Charis Tsekoura’s work.
The subject becomes a fellow traveler in the «vessels of the imaginary fugue» and shares the positive aspect of life within its bright colors. The ascension – expanded beyond the colors, comes through human figures, ballerinas and acrobats, climbing, spinning and equilibrating among the renaissance clouds.
Having seen the dynamic’s creator paintings of «Antigone», we acquire an unprecedented and charismatic experience: The capture of the woman’s soul, through her sensual luscious flesh, defined by the artist as «Antigone».

On view 10 Aug – 26 Aug
Operating hours daily 11:00-14:00 & 18:00-22:00

FR: La gallérie d’art BotisArt organise l’exposition de peinture rétroactive de Charis Tsekoura.
Pendant l’exposition, seront exposées beaucoup de réalisations de la peintre dès 1990 jusqu’ aujourd’hui , faisant référence à trois domaines thématiques: Mythologie – Navires de fuite fictive – Antigone.
Les anciens mythes grecs… La matière première de la poésie, de la musique du théâtre et de la peinture, nous amènera face aux neuf muses, protectrices des arts et des sciences, dans le jardin de l’imagination et du mystère, qui associe le passé au futur. Le corps n’existe que pour transférer les vibrations intérieures au visage. Ce qui inspire l’œuvre de Charis Tsekoura, c’est la présence alternée de l’amour.
On devient des covoyageurs aux «navires de fuite fictive», dont les couleurs brillantes nous font partager l’aspect positif de la vie.
L’ascension – qui s’étend au delà des couleurs, est obtenue par des figures humaines, des ballerines et des acrobates, escaladant, tourbillonnant et équilibrant parmi les nuages de la Renaissance.
Tout en voyant l’«Antigone» de la créatrice dynamique en peinture, on acquiert une expérience sans précédent et charismatique: la capture de l’âme de la femme à partir de sa juteuse chair sensuelle que l’artiste a caractérisée comme «Antigone».

Durée de l’exposition: 10 -26 août
Heures d’ouverture: tous les jours 11:00 – 14 :00 & 18 :00 – 22 :00